Hoşgeldin, visitor! [ Üye Ol | GirişRSS Feed

Firma Ekle

Kullanım Koşulları

| Genel | 15 Temmuz 2014

CanakkaleIsDunyasi.com Kullanım Koşulları

CanakkaleIsDunyasi.com projesi için tahsis edilmiş CanakkaleIsDunyasi.com alan adlı ağ sitesinin (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) tüm hakları BursaBordoRehber Ahmet KARADAĞLI’ya (kısaca CanakkaleIsDunyasi.com olarak anılacaktır) aittir. SİTE’de sunulan hizmetler CanakkaleIsDunyasi.com tarafından sağlanmaktadır.

SİTE’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde SİTE’yi kullanmaktan vazgeçiniz. SİTE sahibi bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE’yi ve SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. CanakkaleIsDunyasi.com Ağ Sitesi Kullanım Koşulları içinde belirtilen koşulları CanakkaleIsDunyasi.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. CanakkaleIsDunyasi.com tarafından işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları SİTE üzerinden yayınlanarak; SİTE’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, CanakkaleIsDunyasi.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR’la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Tanımlar

SİTE: CanakkaleIsDunyasi.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan www.CanakkaleIsDunyasi.com adlı Ağ sitesidir.

Ziyaretçi : SİTE’nin hizmetlerinden ve içeriklerinden sınırlı biçimde yararlanmak için kendi isteğiyle bazı bilgilerinin SİTE’ye kayıtlı olan ve bu bilgilerinin hiç birine ulaşamıyan kişidir.

Kullanıcı : SİTE’nin hizmetlerinden ve içeriklerinden izin verilen biçimde yararlanmak için kendi isteğiyle ve bazı bilgilerinin SİTE’ye kayıtlı olan ve bu bilgilerinin bazılarına ulaşan kişidir.

KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler)dir. KULLANICI kelimesi, SİTE’de kaydı olan “kullanıcı” ve SİTE “ziyaretçi”lerini içerir.

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka ağ sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir ağ sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır.

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir ağ sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Genel Hükümler

CanakkaleIsDunyasi.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

CanakkaleIsDunyasi.com un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve KULLANICILAR yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, CanakkaleIsDunyasi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, CanakkaleIsDunyasi.com a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin CanakkaleIsDunyasi.com a açıklandığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla CanakkaleIsDunyasi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İÇERİKLER’den dolayı CanakkaleIsDunyasi.com un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, CanakkaleIsDunyasi.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, CanakkaleIsDunyasi.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. CanakkaleIsDunyasi.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

KULLANICILAR, SİTE’yi kullanarak, CanakkaleIsDunyasi.com un, diğer KULLANICILAR’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR’ın işbu Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı CanakkaleIsDunyasi.com un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

KULLANICILAR, CanakkaleIsDunyasi.com a, SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. CanakkaleIsDunyasi.com, KULLANICILAR tarafından CanakkaleIsDunyasi.com a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

KULLANICILAR, SİTE dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, CanakkaleIsDunyasi.com un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

CanakkaleIsDunyasi.com, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. CanakkaleIsDunyasi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, CanakkaleIsDunyasi.com un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. CanakkaleIsDunyasi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde CanakkaleIsDunyasi.com tarafından da yapılabilir. CanakkaleIsDunyasi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR’a aittir.

SİTE üzerinden, CanakkaleIsDunyasi.com un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka ağ sitelerine ve/veya İÇERİKLER’e ve/veya dosyalara CanakkaleIsDunyasi.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili ağ sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya ağ sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen ağ siteleri, dosyalar ve içerikler, bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen ağ sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CanakkaleIsDunyasi.com un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

CanakkaleIsDunyasi.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri gizlilik politikası, KULLANICILAR’la ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. CanakkaleIsDunyasi.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de KULLANICILAR’la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE’nin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları vb. tüm elemanları (hepsi birden “CanakkaleIsDunyasi.com un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır) CanakkaleIsDunyasi.com a veya ilgili hak sahibine aittir. Kullanıcılar, CanakkaleIsDunyasi.com hizmetlerini, CanakkaleIsDunyasi.com bilgilerini ve CanakkaleIsDunyasi.com un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının CanakkaleIsDunyasi.com un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildirler. KULLANICILAR işbu Kullanım Koşulları kapsamında CanakkaleIsDunyasi.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde CanakkaleIsDunyasi.com un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde CanakkaleIsDunyasi.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde CanakkaleIsDunyasi.com; CanakkaleIsDunyasi.com hizmetleri, CanakkaleIsDunyasi.com bilgileri,CanakkaleIsDunyasi.com un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, CanakkaleIsDunyasi.com ticari markaları, CanakkaleIsDunyasi.com ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Site Kullanım Koşullarında Değişiklikler

CanakkaleIsDunyasi.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, CanakkaleIsDunyasi.com işbu Kullanım Koşulları’nı ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CanakkaleIsDunyasi.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için CanakkaleIsDunyasi.com un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve CanakkaleIsDunyasi.com un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun dışında işburada sayılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Yürürlük

İşbu Kullanım Koşulları, CanakkaleIsDunyasi.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICILAR, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

Fesih ve değişiklik

CanakkaleIsDunyasi.com bu “Kullanım Koşulları”nı dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler SİTE’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu “Kullanım Koşulları” değişiklikleri, değişiklikler SİTE’de yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için “Kullanım Koşulları”nı sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı  CanakkaleIsDunyasi.com tarafından işbu koşul hükümleri uyarınca verilecek hizmeti ve uygulamayı kullanmaya başladığı tarihten itibaren, koşulda belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, CanakkaleIsDunyasi.com‘un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Etiket eklenmedi

4140 Toplam Ziyaret, 1 Bugün

  

 • Kullanım Koşulları

  by on 15 Temmuz 2014 - 0 Comments

  CanakkaleIsDunyasi.com Kullanım Koşulları CanakkaleIsDunyasi.com projesi için tahsis edilmiş CanakkaleIsDunyasi.com alan adlı ağ sitesinin (kısaca “SİTE” olara...

 • Kullanıcı Sözleşmesi

  by on 15 Temmuz 2014 - 0 Comments

  CanakkaleIsDunyasi.com Kullanıcı Sözleşmesi CanakkaleIsDunyasi.com projesi için tahsis edilmiş CanakkaleIsDunyasi.com alan adlı ağ sitesinin (kısaca "SİTE" ola...

 • Gizlilik Politikası

  by on 15 Temmuz 2014 - 0 Comments

  CanakkaleIsDunyasi.com Gizlilik Politikası CanakkaleIsDunyasi.com projesi için tahsis edilmiş CanakkaleIsDunyasi.com alan adlı ağ sitesinin (kısaca “SİTE” olar...